• Thomas Jefferson Regular Education Routes 2022-2023
     
  81 Thomas Jefferson
  N 9th St & Avenue K 7:19/3:37
  36th St & 9th Ave 7:33/3:24
  Thomas Jefferson 7:40/3:17
     
  125 Thomas Jefferson
  Avenue Q & N 13th St 7:14/3:41
  N 9th St & Ave Q 7:15/3:40
  N 9th St & Ave O 7:17/3:39
  N 9th St & Hiatt St 7:18/3:38
  N 35th St & Ave G 7:34/3:22
  Thomas Jefferson 7:40/3:17
     
  93 AM/ 122 PM Thomas Jefferson
  N 13th St & Silver Ln 7:13/3:40
  N 13th St & Cachelin Dr 7:15/3:42
  N 13th St & Avenue O 7:15/3:41
  N 13th St & Redick Blvd 7:16/3:39
  N 13th St & Mayper Dr 7:17/3:38
  N 13th St & Janbrook Blvd 7:18/3:37
  N 40th St & Ave D 7:32/3:25
  Thomas Jefferson 7:40/3:17