• Thomas Jefferson Regular Education Routes 2023-24
     
  125 Thomas Jefferson
     
  Ave Q & N 13th St. 7:14 / 3:42
  N 9th St. & Ave. Q 7:15 / 3:41
  N 9th St. & Ave. O 7:16 / 3:40
  N 9th St. and Hiatt St. 7:18 / 3:39
  N 9th St. & Avenue K 7:19 / 3:37
  36th St. & 9th Ave. 7:33 / 3:24
  Thomas Jefferson 7:40 / 3:17
     
  93 AM/ 122 PM Thomas Jefferson
  N 13th St. & Silver Ln. 7:13 / 3:40
  N 13th St. & Cachelin Dr. 7:15 / 3:42
  N 13th St. & Avenue O 7:16 / 3:41
  N 13th St. & Redick Blvd. 7:16 / 3:39
  N 13th St. & Mayper Dr 7:17 / 3:38
  N 13th St. & Janbrook Blvd. 7:18 / 3:37
  N 40th St. & Ave. D 7:32 / 3:25
  N 35th St. and Ave. G 7:34 / 3:22
  Thomas Jefferson 7:40 / 3:17